سایت خبری

مرجع بروز خبرهای جهان

زنگ خطر برای تلویزیون به صدا درآمده است

زنگ خطر برای تلویزیون به صدا درآمده است
سینماپرس: کاهش مخاطبان تلویزیون به سبک سنتی (به معنی انتشار یکسویه اطلاعات از مبدا به مقصد) در زمان حاضر چالش بزرگی را تجربه می‌کند. واقعیت‌های کنونی نشان می‌دهند اگر تلویزیون نتواند رویه خود را همسو با فضای مجازی کند بازنده این چالش خواهد بود.