سایت خبری

مرجع بروز خبرهای جهان

«سراسر شب» با مرگ شخصیت اصلی تمام می‌شود؟

«سراسر شب» با مرگ شخصیت اصلی تمام می‌شود؟

آخرین سکانس «سراسر شب» جدیدترین فیلم فرزاد موتمن با حضور بازیگران اصلی فیلم شب گذشته در تهران مقابل دوربین رفت و به این ترتیب بعد از پنجاه جلسه، فیلمبرداری آن به پایان رسید. سهراب خسروی در حال تدوین «سراسر شب» است تا برای حضور در جشنواره فجر آماده شود.